Vattenbrist i världen

Vatten finns i överflöd på jorden, kan det tyckas. Men sanningen är att 97 % av vattnet på jorden är saltvatten, vilket vi människor inte har så stor nytta av, och av de 3 % av vattnet som är sötvatten så är 2 % bundet i glaciärer, isberg och liknande – vilket ju inte heller är helt lätt att använda.

Slutligen så den 1 % av allt vatten som är tillgängligt sötvatten så är en stor del inte rent nog att vara tjänligt för människor. Med andra ord – det finns inte så mycket vatten som är lämpligt för oss människor här på jorden. Samtidigt så är det så att vattenbristen i världen blir allt värre och värre, och den pågående globala uppvärmningen kommer knappast att göra det hela bättre.

Miljöförstöring en stor bov

Grundvattnet är viktigt för vår vattenförsörjning, och därför är det ett problem både om grundvattennivån sjunker, och om det blir förorenat. Det är någonting som vi inte tänkte så mycket på förr i tiden, eller i alla fall inte gjorde någonting åt, men nu är vi mer medvetna om problemet. Ett av skälen till att grundvattennivån sjunkit betänkligt i flera områden runt om i världen är jordbruket, i huvudsak då grundvattnet används till bevattning. I till exempel Indien så har grundvattennivån sjunkit med tio meter under de senaste 40 åren – någonting som definitivt inte är hållbart i längden. Samtidigt så har också mycket grundvatten i flera länder förorenats av olika industrier, vilket gör att det egentligen inte är tjänligt att användas av människor.

Problemet på väg att bli akut

Bristen på vatten är någonting som förvärras, och problemet beräknas vara akut i 33 länder år 2040. Men redan nu beräknas över två miljarder människor sakna tillgång till rent vatten. Varje år beräknas över 500 000 barn dö på grund av olika diarrésjukdomar, och där är bristen på rent vatten ett av de allvarligaste skälen. I Sverige kan vi än så länge ta rent vatten som en självklarhet, men det är långt ifrån sant för alla människor i världen, och värre kommer det att bli om vi inte tar tag i problemet på allvar.

Tillbaka till Faktabank