Vad är stilla vatten?

Stilla vatten, vad är egentligen det? Det är en fråga som har ett väldigt enkelt svar – det är vatten som inte är kolsyrat, varken mer eller mindre. Anledningen till att det ibland behövs en speciell benämning för "vanligt" vatten är då helt enkelt att det inte alltid är självklart om vatten är kolsyrat eller stilla. Det gäller då i huvudsak vatten som man köper på flaska, eller som serveras på restaurang. På sätt och vis så ger inte begreppet ”stilla vatten” så mycket information, om huruvida det är smaksatt, mineralvatten eller någonting annat det handlar om. Men samtidigt så är det viktigt att veta när man beställer på restaurangen, eller handlar i butik. Beteckningen stilla vatten gör att misstag och missförstånd blir lättare att undvika.

Olika sorters stilla vatten

Precis som kolsyrat vatten så finns stilla vatten i flera olika kvalitetsnivåer. Faktum är att dessa är de samma, och den huvudsakliga skillnaden är just om det kolsyrats eller inte. De olika kvalitetsnivåerna är:

  • Naturligt mineralvatten
  • Källvatten
  • Förpackat dricksvatten
  • Bordsvatten

Av dessa fyra så räknas naturligt mineralvatten vanligen som det ”finaste” och det har följaktligen högst krav på sig för att få kallas just det, följt av källvatten. Både vad gäller naturligt mineralvatten och källvatten så måste vattnet till att börja med komma från en naturlig råvattentäkt. Den stora skillnaden där är att råvattentäkten som används till naturligt mineralvatten måste godkännas av Livsmedelsverket, enligt ett antal punkter. Livsmedelsverket kontrollerar att:

  • Råvattentäkten är skyddad mot föroreningar
  • Vattnets sammansättning och egenskaper är kända
  • Vattnets egenskaper är stabila

Vattentäkter som används till källvatten behöver inte godkännas av Livsmedelsverket, utan där räcker det med att det vatten som används håller minst samma krav på kvalitet som dricksvatten, det vill säga det vatten som vi får genom kranarna hemma. Men vad gäller naturligt mineralvatten så får detta innehålla högre halter av en del naturligt förekommande kemikaliska ämnen (mineraler) än vanligt käll- eller dricksvatten.

Förpackat dricksvatten är lite speciellt. Det är i princip vanligt kranvatten som tillhandahålls i förpackningar. Skälen till detta är vanligen tillfälliga. Förpackat dricksvatten får ej heller innehålla några tillsatta smakämnen eller aromer, utan det handlar om helt vanligt dricksvatten.

Bordsvatten, slutligen, kommer i flera olika varianter, ofta smaksatta. Grunden i bordsvatten, själva vattnet, ska uppfylla samma krav som de för dricksvatten. Själva slutprodukten behöver dock inte göra det, vilket betyder att det är tillåtet med olika tillsatser, som smakämnen, aromer och liknande. Självklart måste dock bordsvatten följa livsmedelslagstiftningen i övrigt.

Tillbaka till Faktabank